Borealiksen esimiehet kasvupolulla


Organisaatiossa olevan esimiespotentiaalin tunnistaminen ja kehittäminen on tärkeää yrityksen tulevaisuuden varmistamiseksi. Borealis Oy on toteuttanut yhteistyössä Pregon kanssa Education Lab -nimisen esimieskehittämispolun, jossa kasvetaan askel askeleelta. Keskeistä on vahvistaa esimiesten tarvitsemia ominaisuuksia ja osaamisalueita.

– Esimiesvalmennusohjelma on hyvä kasvupohja aloitteleville uusille esimiehille. Valmennuksessa he ymmärtävät, mitä uusi rooli tarkoittaa ja miten he etenevät omilla vahvuuksillaan, luonnehtii ohjelmaa Borealiksen Area HR Manager Martina Haglund, joka vastaa ohjelman toteutuksesta paikallisesti.

Tavoitteena on kasvattaa osaavia ja ammattitaitoisia, hyvää työtä tekeviä esimiehiä eri tehtäviin, eri puolille taloa. Education Lab kestää kaikkiaan lähes kaksi vuotta.

Borealiksella on hyvin organisoitu potentiaalien tunnistamis- ja kehittämisprosessi. Esimiehet ehdottavat omia alaisiaan ja johtoryhmät tekevät päätökset. Valmennettaville on selkeät valintakriteerit – tämä on osa sisäisiä henkilöstöprosesseja.

YHTENÄINEN OHJELMA SITOUTTAA

Education Lab on paikallisesti toteutettava valmennusohjelma, joka tähtää ensimmäisiin esimiesrooleihin. Kakkostaso Experience Lab on konserniohjattu ja tavoitteena on valmius toisten esimiesten johtamiseen. Kolmostaso Excellence Lab tai ”senioritaso” on niinikään konserniohjattu ja suuntaa liiketoiminnan esimiestehtäviin. Haglund korostaa ohjelman yhtenäistä luonnetta.

Ohjelmasta noin 70 prosenttia on oppimista oman työn puitteissa, erilaisten kehitystavoitteiden kautta ja 20 prosenttia on oppimista, mentorointia ja valmennusta. Vain noin kymmenys on perinteiseksi luonnehdittavaa, koulumaista oppimista.

Borealis on määritellyt ohjelman konseptin pitkälle, Prego valittiin kumppaniksi rakentamaan osioiden sisältöä Education Lab -ohjelmaan. Siihen pregolaiset ovat Haglundin näkemyksen mukaan tuoneet paljon omaa asiantuntemustaan. Suomi on ensimmäisenä maana saattanut loppuun oman ohjelmansa.

Borealiksen Area HR Manager Martina Haglund ja Country HR Manager Harri Heikkilä seuraavat koulutettavien kehitystä ja sanovat, että paras kiitos työstä on, kun kenties jonakin päivänä joku paikallisesti kasvaneista esimiehistä on konsernin avainpositiossa.

ERILAISET OPPIMISMENETELMÄT OHJAAVAT ASKELIA

– Prego on tuottanut ohjelmaan muun muassa kolme erilaista 2,5 päivän jaksoa, joissa keskitytään perustan rakentamisen. Koulutusohjelmassa on hyödynnetty erilaisia oppimismenetelmiä kuten oppimispareja, verkosto-oppimista, fasilitointia ja keskustelua. Omana työvälineenään valmennettavilla on ollut oppimispäiväkirja, jolla on asetettu tavoitteita itselle. Lisäksi jaksojen välille on annettu luettavaa pohdittavaksi, Haglund esittelee.

Education Lab mielletään ikään kuin putkeksi, jossa kasvetaan tehtävään seuraavalle tasolle. Matkan varrella tapahtuu muutoksia, joiden merkitys pitää ymmärtää – myös se, miten ne näkyvät esimiesroolissa. Tämä huomioon ottaen ohjelmia on kehitetty siten, että niissä on filosofisesti hyvin samanlainen rakenne.

– Prego on sitoutunut kumppani, jonka kanssa on käyty aitoa keskustelua siitä, miten jokainen jakso rakennetaan. Omassa organisaatiossamme on sitouduttu kautta linjan johtoryhmään asti. Oikeiden henkilöiden valitseminen prosessiin sitouttaa valittuja ja heidän esimiehiään, jolloin kaikki tulevat mukaan kehittämään koulutettavia, Haglund sanoo.

OPITUSTA TOIMINTATAPOJA

Palaute Suomen valmennuksesta on ollut aivan erinomainen. Haglund kertoo osallistujien saaneen käytännön osaamista sekä työkaluja ja ymmärtämystä, jotka kantavat paljon kauemmaksi kuin pelkän koulutusajan. Alusta asti on kertynyt eväitä mukaan ja opitusta on muodostunut toimintatapoja.

Martina Haglundin mielestä Pregon valmentajien käyttämät menetelmät ovat olleet todella toimivia.

– Henkilökohtaisena loppuyhteenvetona voisi sanoa, että konsepti on toimiva ja ohjelmaa jatketaan ilman muuta – toki pientä uudistumista pitää aina olla. Saimme sen, mitä tarvitsimme ja kaikki odotukset täyttyivät. Meillä on luottamus siihen, että Borealis on oikealla tiellä ja olemme valinneet oikean kumppanin, hän vahvistaa.

Borealiksen Country HR Manager Harri Heikkilä oli myös vahvasti mukana ohjelman suunnittelussa ja hänellä oli mahdollisuus osallistua joihinkin lähipäiviin ja workshoppeihin. Hän täydentää, että osittain tulokseen vaikutti tietysti valitut henkilöt, joilla oli motivaatiota kehittyä esimiehenä.

– Kaikkinensa valmennuksesta tuli hyvä ja Prego oli onnistumisessa positiivinen ja tärkeä tekijä, Heikkilä vahvistaa.

Borealis on johtava innovatiivisten ratkaisujen toimittaja polyolefiineissa, peruskemikaaleissa ja lannoitteissa. Borealiksen pääkonttori sijaitsee Wienissä, Itävallassa, ja sillä on toimintaa yli 120 maassa. Henkilöstöä on nykyään noin 6.500 eri puolilla maailmaa. Vuonna 2015 konsernin liikevaihto oli 7,7 miljardia euroa ja tulos 988 miljardia euroa. Borealiksen omistavat International Petroleum Investment Company (IPIC) Abu Dhabista (64 %) ja integroitu kansainvälinen öljy- ja kaasuyhtiö OMV, jonka pääkonttori on Wienissä (36 %). Yhteistyössä Borougen kanssa Borealis tarjoaa asiakkaille palveluja ja tuotteita kaikkialla maailmassa. Borouge on Borealiksen ja Abu Dhabi National Oil Companyn (ADNOC) yhteisyritys. www.borealisgroup.com/fi