Esimiesvalmennukset osana liiketoimintaa

Neste Oilin esimiehillä on License to Lead – lupa johtaa. Sen saa osallistumalla käytännön esimiestyön valmennukseen. Valmennuksissa kohtaavat esimiehet eri toimialoilta ja paikkakunnilta.

Tuloksen tekijä, Suunnan näyttäjä, Ihmistuntija, Mahdollistaja, Uudistaja ja Yhteistyön rakentaja. Neste Oilissa on määritelty kuusi johtamisen osaamisaluetta, jotka kuvaavat, mitä on hyvä johtaminen nimenomaan Neste Oilissa.

– Meille on tärkeää, että valmennukset linkittyvät kiinteästi liiketoimintaamme, strategisiin tavoitteisiimme, arvoihimme sekä sisäisiin ja ulkoisiin muutosvoimiin. Esimiehillä pitää olla kuva yrityksen strategiasta ja siitä, miten se linkittyy heidän omaan työhönsä, sanoo HR-asiantuntija Virpi Sasi Neste Oililta.

Tukea käytännön johtamiseen

Neste Oililla on panostettu voimakkaasti johtamisen, päivittäisen esimiestyön ja suorituksen johtamisen kehittämiseen vuodesta 2005 asti. Noin 5 000 työntekijän organisaatiossa esimiestyön tärkeyttä korostetaan konsernijohdosta alkaen. Vuonna 2006 kaikille esimiehille tehtiin esimiespalautekysely ja sen pohjalta henkilökohtainen kehityssuunnitelma.

– Uudet esimiehet ohjataan esimiesvalmennuksiin, jotka tukevat käytännön esimiestyötä. Meillä on muun muassa paljon esimiehiä, jotka toimivat esimiestehtävissä asiantuntijaroolinsa rinnalla. He kaipaavat tukea ja työkaluja esimiesroolinsa haltuunottoon. Valmennuksiin osallistuvat myös jo pidempään esimiestyötä tehneet, jotka haluavat päivittää osaamistaan, Sasi kertoo.

Modulaarisuus mahdollistaa

Pregon käytännön esimiestyön valmennuksissa käydään läpi muun muassa esimiehen roolia yksilöiden ja suorituksen johtajana, käytännön työoikeutta, tulos- ja kehityskeskusteluja sekä esimiestyön haastavia tilanteita. Valmennus on modulaarinen, joten siitä voi valita myös yksittäisiä osa-alueita.

– Valmennukset on rakennettu Neste Oilin käytäntöjen ja prosessien pohjalta varmistaen että niin sisällöt kuin terminologia ovat omiamme. Esimerkiksi vastuista puhuttaessa käydään läpi esimiehen roolia nimenomaan Neste Oililla. Jokaisella jaksolla on mukana myös oma, kyseisen aihealueen asiantuntijamme kertomassa omista toimintatavoistamme, syventämässä käsittelyä sekä vastaamassa kysymyksiin, Sasi kertoo.

Panostukset heijastuvat organisaatiosta takaisin

Virpi Sasi arvelee, että vuodesta toiseen jatkuneet valmennukset ovat nostaneet esimiestyön tasoa. Samaan aikaan ovat nousseet organisaation sisäiset vaatimukset. License to lead -esimiesvalmennuksiin osallistumista ei ole rajattu, vaan ne ovat avoimia kaikille esimiestasoille. Viime vuonna esimiesvalmennuksiin osallistui lähes 400 esimiestä.

– Olemme saaneet kiitosta siitä, että valmennuksissa kohtaavat eri organisaatiotasojen, eri toimialojen ja eri paikkakuntien ihmiset. Tämä antaa mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia.

Sasi luonnehtii Neste Oilin olevan valmennuksien järjestäjille erittäin vaativa asiakas, joka on tarvittaessa valmis myös vaihtamaan palvelun tarjoajaa.

– Teemme yhteistyötä usean eri valmennustalon kanssa ja se asettaa koordinoinnille omat haasteensa.

Valmennusten palautetta seurataan jatkuvasti ja sisältöjä muokataan vastaamaan tarpeita. Palautteessa tiedustellaan osallistujilta muun muassa valmennuksen mielekkyyttä sekä sitä, kuinka hyvin he saavat siirrettyä käsitellyt asiat omaan arjen esimiestyöhönsä.

– Viime vuonna Pregon valmennuksiin osallistuneiden antaman palautteen keskiarvo valmennuksesta kokonaisuutena oli 4,27 asteikolla 1–5. Vastaavasti kaikkien talossa järjestettyjen esimiesvalmennusten keskiarvo oli 4,22. Tulos on erittäin hyvä, Sasi sanoo.

Neste Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö, jolla on tuotantoa viidessä maassa maailmanlaajuisesti. www.neste.com/fi