INNOSTAVAA JA TAVOITTEELLISTA JOHTAMISTA APETITILLA

Apetit on monipuolinen, suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on neljä erilaista liiketoiminta-aluetta. Monien eri vaiheiden myötä kasvaneessa konsernissa tunnistettiin vuonna 2015 tarve yhtenäistää johtamisen ja esimiestyön tapoja. Samalla haluttiin lisätä yhteistä ymmärrystä liiketoiminnasta eri puolilla konsernia ja eri rooleissa toimivien esimiesten kesken. Näin syntyi esimiestyön kehittämisen ohjelma Apetit Suunta.

-Lähdimme ajatuksesta Yksi yhteinen Apetit ja yhtenäinen tapa toimia. Johtamisen tavat ja haasteet ovat enemmän samankaltaisia, vaikka liiketoiminnot ja paikallisuus tuovatkin heterogeenisuutta esimiehen työhön. Koimme, että on tärkeää miettiä nimenomaan yhdessä esimiesten kanssa, mitä hyvä johtaminen meillä tarkoittaa, kertoo Apetit Oyj:n henkilöstöjohtaja Johanna Heikkilä.

 

PREGON KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN LÄHESTYMISTAPA VAKUUTTI

Aiemmin esimiestyötä oli kehitetty pääasiassa liiketoimintatasoisesti. Koko konsernin tasoinen esimiestyön kehitysohjelma oli Apetitille uusi ja merkittävä askel yhtenäisen toimintakulttuurin kehittämiseksi. Kehittämisen kumppaniksi valikoitui johtamisen talo Prego.

-Pregon lähestymistapa oli selkeästi paras ja vastasi eniten omaa näkemystäni kehitysohjelman toteutuksesta. Prego tarjosi prosessia, jossa yhdistyivät sopivalla tavalla esimiestyön ja johtamisen teoria, mutta erityisesti arvostamamme vahva käytännönläheisyys sekä vuorovaikutteinen valmennusote, toteaa Heikkilä valinnasta.

 

KEHITTÄMISOHJELMASSA VAHVISTETTIIN JA LUOTIIN YHTEISIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Ohjelman taustalle kirkastettiin sekä johtamisen kulmakivet Apetitilla, että ohjelman tavoitteet yhdessä konsernin johtoryhmän kanssa. Samalla sovittiin myös johtoryhmäläisten kummin roolista jokaisessa valmennusryhmässä. Itse ohjelma rakennettiin lähivalmennusjaksojen, opitun käytäntöön viennin, sekä projektitöiden ympärille. Lähipäivissä jalkautettiin hyvän johtamisen käytäntöjä osaksi omaa esimiestyötä. Samalla rakennettiin yhdessä toimivia työkaluja erilaisiin esimiestyön tilanteisiin. Yksi valmennusjaksoista toteutettiin Säkylän tehtaalla, jotta eri puolilla konsernia toimivat esimiehet pääsevät näkemään tuotteiden valmistusta omakohtaisesti.

Apetit ei ollut aiemmin käyttänyt Pregon palveluita. Yhteinen sävel löytyi kuitenkin helposti ja luottamus esimiesten kanssa lunastettiin viimeistään ensimmäisen ryhmän startatessa Apetit Suunta -ohjelmassa.

-Meille tärkeää oli esimiesten verkottuminen konsernin sisällä ja sekaryhmissä tapahtuva valmennus. Täytyy myöntää, että näissä onnistuminen mietitytti itseäni ostajana etukäteen eniten. Halusimme myös, että valmennusryhmissä sisällöt ja käsittelytapa antavat osallistujille saman kokemuksen ryhmästä tai valmentajasta riippumatta. Osa osallistujista saattoi ymmärrettävästi suhtautua prosessiin skeptisestikin, olivathan kokeneemmat heistä toki käyneet aiemminkin esimiestyön erilaisia kursseja, sanoo Heikkilä.

-Jo ensimmäisessä ryhmässä innostus oli merkille pantavaa ja esimiehet kertoivat positiivisista kokemuksistaan sekä meille HR:lle, että organisaatioon. Tämä oli itselleni merkki onnistumisesta ja vahvisti luottamusta siihen, että olemme valinneet juuri oikean kumppanin tähän tärkeään hankkeeseemme, kertoo Heikkilä hymyillen.

 

TULOKSET OSOITTAVAT ESIMIESTYÖN KEHITTYNEEN

Tulosten valossa henkilöstöjohtaja Johanna Heikkilä nostaa esiin tärkeän tavoitteen toteutumisen:

-Esimiesroolin ymmärtäminen, hyväksyminen ja vastuun ottaminen omassa roolissa on kasvanut valmennusohjelman myötä. Pidämme Apetitilla tärkeänä, että esimies haluaa aidosti toimia esimiesroolissa. Ohjelman myötä esimiehet ovat aloittaneet ennakoivasti käymään keskusteluita vaikkapa oman esimiehensä tai meidän HR:n kanssa, liittyen erilaisiin arjen esimiestyössä vastaantuleviin tilanteisiin.

-Kun myös konsernin erilaiset tukimuodot ovat ohjelman myötä tulleet esimiehille tutummiksi, niitä osataan nyt paremmin myös hyödyntää arjessa. Lisäksi meillä puhutaan paljon enemmän esimiestyöstä kuin aikaisemmin. Tämä on myös selvä merkki sekä kehityksestä, että tärkeän työn merkityksen omaksumisesta. Kaikkiaan voin sanoa, että esimiehemme ottavat aiempaa vahvemmin vastuuta esimiesroolissaan, kertoo Heikkilä.

Apetit Suunta on hieno esimerkki esimiestyöhön panostamisesta. Erinomainen osallistujapalaute kannusti myös Apetitia jatkamaan hyvin alkanutta esimiestyön kulttuurin kehittämistä: Alumnit kokoontuvatkin keväällä 2017 syventämään osaamistaan valittujen osa-alueiden kohdalla.

”Loistava koulutus! Aiheet olivat juuri niitä, joiden kanssa esimiehet painivat. 10+”

Sain paljon käytännön johtamisen välineitä, jotka voin viedä suoraan arkeen. Valmentaja oli erittäin innostava ja tiesi paljon yrityksestämme. Toteutus oli käytännönläheinen ja ymmärrettävä, jolloin mielenkiinto pysyi koko ajan yllä!”

Apetit Oyj on suomalainen elintarvikeyhtiö, jonka missiona on tarjota kuluttajille paikallisiin raaka-aineisiin perustuvia, terveellisiä ja maistuvia ruokaratkaisuja. Konsernin liiketoiminta-alueita ovat Ruokaratkaisut, Viljakauppa, Öljykasvituotteet ja Kalajalosteet. www.apetitgroup.fi