Pohjolan Voima Oy on käynnistänyt laajan esimiestyön kehitysohjelman, jossa Prego toimii yhteistyökumppanina. Voimaksi nimetyllä ohjelmalla tuetaan esimiestyön yhtenäisyyttä, tarjotaan esimiehille arjen työkaluja ja vahvistetaan esimiesverkostoa. – Johtamisen kehittäminen on aina ajankohtaista, painottaa henkilöstön kehittämispäällikkö Päivikki Rentola-Hemmi.

Suomen tiukassa taloudellisessa tilanteessa monet yritykset ovat jättäneet kaikki ylimääräiset menot ja kehittämistoimenpiteet tulevaisuuteen. Pohjolan Voimassa nähtiin kuitenkin, että panostaminen kannattaa.

– Ei meillekään heti ollut itsestään selvää investoida kehittämiseen tilanteessa, jossa organisaatiossamme tapahtuu merkittäviä muutoksia. Ajankohdan valitseminen oli haastavaa. Tulimme kuitenkin siihen lopputulokseen, että on ehdottomasti parempi aloittaa ennemmin nyt kuin myöhemmin.

Pohjolan Voimassa henkilöstön kehittäminen nähdään vastuullisena toimintana. Esimiesten roolia halutaan tukea erityisesti silloin, kun arki on haastavaa.

– Hyvä esimiestyö näkyy yhteistyön ja toiminnan sujuvuudessa. Suorituksen johtamisen vahvistamisella on suora heijastus koko yrityksen menestykseen, kertoo Päivikki Rentola-Hemmi.

– Haastavassa muutostilanteessa tuen tarve korostuu. Osaamisen tukeminen on myös panostus työntekijöiden tulevaisuuteen, heidän oman pääomansa kasvattamiseen, hän jatkaa.

Hyvä esimiestyö parantaa liiketoimintaaHyvä esimiestyö parantaa liiketoimintaa

Esimiehillä on olennainen rooli yrityksen strategiatyön ja strategisten tavoitteiden käytäntöön viennissä.

– Henkilöstön kehittämisen ja liiketoiminnan välillä on vahva yhteys. Yhdessä Pregon kanssa  esimiesten kehittäminen linkitettiin liiketoiminnan päämääriin jo valmennuksen suunnitteluvaiheessa. Kehittämisohjelmamme sisältö perustuu siis täysin strategisiin tavoitteisiin.

Pohjolan Voima on kiinnittänyt johtoryhmänsä jäsenet tiiviiksi osaksi Voima-ohjelmaa, mikä on vahvistanut valmennuksen liiketoimintalähtöisyyttä. Samalla on rakentunut johtoryhmän ja esimiesten välinen verkosto, jossa johtoryhmä näkee esimieskunnan toimintaa aiempaa lähempää.

– Avoimuuden ja yhteistyön kautta kehittämiseen laitettu investointi maksaa itsensä takaisin, Rentola-Hemmi toteaa.

Valmennuksia ketterästi oikeaan tarpeeseen

Voima-valmennus on saanut erinomaista palautetta järjestelyjen sekä sisällön osalta. Rentola-Hemmi listaa, että kiitosta ovat keränneet aiheiden ajankohtaisuus, työkalujen selkeys ja niiden arjessa toimiminen.

Pregon valmennuksien koordinointi perustuu riittävään vuorovaikutukseen. Näin tunnistetaan todelliset tarpeet, minkä pohjalta tehdyt ehdotukset vastaavat oikeisiin haasteisiin.

– On tärkeää, että kehittämiskumppanimme elää tilanteessa ja on valmis muuttamaan suunnitelmia tarvittaessa matkan varrella. Vaadimme yhteistyökumppaneiltamme hyvää projektinhallintaa, ja tätä Pregolta löytyy. Asioihin reagoidaan heti, ja arvostan sitä, että muun muassa ohjelman koordinaattori Pregon päässä on aina tavoitettavissa. Minulle on syntynyt vahva luottamus siihen, että Prego pitää projektin etenemisen osalta narut käsissään.