Analyyttisia liiketoimintaohjelmistoja ja -palveluja tuottava SAS Institute on pitkään ollut yksi maailman parhaita työpaikkoja. Myös Suomen SAS Institutessa uskotaan vahvasti kehittämiseen, hyvinä ja huonoina päivinä.

– On idioottimaista jättää kehittäminen, jos menee taloudellisesti huonosti. Kehittäminen on ainoa keino päästä eteenpäin, painottaa toimitusjohtaja Johan Sandell.

Toimitusjohtaja Sandell arvostaa pitkäjänteistä kehittämiskumppanuutta, jota valitessa ei kannata säästää väärässä kohdassa. Hän valitsi Pregon mukaan kehittämään johtoryhmäänsä. Kehityspolku nimettiin Menestyvän yrityksen johtoryhmäksi.

– Järkevää on satsata siihen, mihin suunnataan katse. Kehittäminen on investointi, ja nämä ovat kuitenkin pieniä rahoja, jos niiden avulla löydetään oikea lentokorkeus.

Sandellin mukaan yhteistyö Pregon kanssa on toimivaa. Hän ei antaisi ulkopuoliselle taholle kokonaan vastuuta liiketoiminnan johtamisen kehittämisestä.

– Pitää olla vastinpari, joka ymmärtää liiketoimintaamme, tuntee kenttäämme, organisaatiotamme ja ihmisiämmekin. En myöskään usko pelkästään akateemiseen kouluttamiseen. Tarvitaan myös käytännönläheistä otetta arjen esimerkein.

Pysähdy, pohdi ja nouse uudelle tasolle

– Johtoryhmän valmennus on parantanut meidän sisäistä keskinäistä työskentelyämme ja nostanut aiemmin piiloon jääneitä asioita pinnalle, sanoo toimitusjohtaja Sandell. Johtoryhmän yhteinen aika pysähtymiselle ja syvälliselle asioiden pohtimiselle on toimitusjohtajan mukaan ollut antoisaa. Hän kertoo viimeisestä työpajasta, johon saapui aamulla kiireellä ja väsyneenä, mutta päivän päätteeksi mieli oli innostunut ja usko tulevaan oli vahvistunut. Hän ymmärsi, että nyt asioita katsotaan oikealta tasolta.

– Olemme asiantuntijamaailmassa. Asiantuntijat tekevät työn ja tuloksen. Tämän vuoksi meidän kehittämisemme täytyy lähteä siitä, millä tavoin saamme heidät suoriutumaan työstään mahdollisimman hyvin.

Tasapainoa henkilöstön kehittämiseenTasapainoa henkilöstön kehittämiseen

Toimitusjohtaja Sandell on miettinyt paljon henkilöstön ja esimieskunnan kehittämistä. Pregon kanssa toteutetut valmennusohjelmat syntyvät todellisten tarpeiden pohjalta.

– Johtamiseen ja sen kehittämiseen ei anneta aikaa, kun on mukamas niin kiire. Meillä ollaan siis tässä asiassa aika pitkällä. Kaikissa organisaatioissa ei keskustella keskenään eikä ole olemassa yhtenäisiä käytäntöjä. Jos johtamiseen sitten panostetaankin, niin keskitytään vanhaan, muodolliseen johtamiseen, pohtii Sandell johtamisvalmennuksien tarvetta.

– Uskon, että tänä päivänä pitäisi keskittyä henkilöjohtamiseen. Erityisesti olisi tarvetta kehittyä kommunikaation saralla.

Henkilöstön kehittämisessä on Sandellin mukaan tärkeintä tasapaino. Johtoryhmän rinnalla keskijohtoa ja lähiesimiestyötä pitää kehittää, jotta vältettäisiin tulppien syntyminen jollekin johtamisen tasolle. Aiemmin hän esimerkiksi kehitti paljon keskijohtoa, ja huomasi johtoryhmän kehityksen jääneen liiaksi sen jalkoihin.

– Nyt halusin keskittyä johtoryhmään, koska koin heidän jääneen vähemmälle huomiolle. Kehitystyön pitää olla jatkuvaa ja tarpeesta ponnistavaa.

– Roolit ovat nyt asettuneet paikoilleen. Muuhun organisaatioon nähden johtoryhmä on muuttanut profiiliaan. Pidän tätä hyvänä, koska olenhan rakentanut organisaatiota, keskijohtoa ja johtoryhmää siten, että kukin yltäisi parhaaseensa roolissaan.