NCC:N TYÖMAILLA JOHTAMINEN LAITETAAN VATUPASSIIN

Rakennustyömailla porukat ja esimiehet vaihtuvat tiuhaan projekti projektilta. Rakennuskonserni NCC:llä määriteltiin, että johtamisen pitää kaikkialla olla yhdenmukaista ja jämäkkää. – Esimiesvalmennusten vaikutus heijastui nopeasti työmaakyselyiden tuloksiin, sanoo henkilöstöjohtaja Kristiina Kero.

Kristiina Kero

Rakennusalalla työ tehdään projekteissa: urakat vaihtuvat ja porukat muuttuvat. Eri kohteita ja usein eri työvaiheitakin johtavat eri esimiehet. Hyvien johtamistapojen merkitykseen havahduttiin NCC:llä strategiatyötä tehtäessä.

– Ydinprosessien määrittelyssä korostui esimiesten oleellinen rooli niin työntekijöiden motivoinnissa ja osaamisen hyödyntämisessä kuin tuloksen tekemisessäkin, kertoo henkilöstöjohtaja Kristiina Kero NCC Rakennus Oy:stä laajan esimiesvalmennuksen taustoista.

Sama toive kaikilta tasoilta

Pohjoismainen rakennuskonserni NCC työllistää pelkästään Suomessa lähes 2 700 henkilöä. Yrityksen strategiassa määriteltiin, että vaikka organisaatio on laaja ja levittäytynyt ympäri maan, halutaan edistää sitä, että johtaminen on yhtenäistä läpi talon. Esimiestyöhön haluttiin myös lisää jämäkkyyttä.

– Aluksi arastelimme johdossa jämäkkyys-sanaa. Onhan sillä negatiivinenkin sävy. Henkilöstölle tehdyssä johtamisen kyselyssä nousi kuitenkin esille sama toive jämäkkyydestä, Kero sanoo.

Esimiehiltä toivottiin tasapuolisuutta, oikea-aikaista puuttumista, selkeää ja innostavaa viestintää, läsnäoloa ja sääntöjen noudattamista.

Kaksi moduulia, 450 esimiestä ja koko Suomi

Pregon järjestämään VaTu-passi nimellä kulkevaan valmennukseen osallistuvat nyt kaikki NCC Rakennus Oy:n esimiehet. Valmennuksissa selkiytetään esimiestyöhön kohdistuvia odotuksia ja vahvistetaan käytäntöjä.

Rakennuskonserni NCC työllistää Suomessa lähes 2 700 henkilöä. Tavoitteena on, kaikilla esimiehillä on yhtenäinen käsitys johtamisesta.

Kolmipäiväinen valmennus on jaettu kahteen moduuliin. Valmennuksissa käydään läpi muun muassa esimiehen roolia ja vastuita, toimintaa osana NCC:n esimieskuntaa, esimiehenä kehittymistä, arjen johtamistilanteita, erilaisten ihmisen kanssa työskentelyä ja osaamisen kehittämisen varmistamista.

– Tavoite on, että kaikilla esimiehillä on jatkossa yhtenäinen käsitys siitä, miten NCC:llä johdetaan. Valmennuksilla tuetaan päätösten ja toimenpiteiden siirtymistä päivittäiseksi tekemiseksi, Kero tiivistää.

Vaikutuksia seurataan henkilökohtaisilla 270-astetta arvioinneilla, vuotuisilla henkilöstökyselyillä ja esimiespalautteella. Näistä koostetaan raportoinnit neljännesvuosittain.

– Valmennusten positiivinen vaikutus heijastui hyvin nopeasti johtamista ja ohjaamista arvioiviin työmaakohtaisten kyselyiden tuloksiin, Kero kertoo.

Alaa ymmärtävä valmentaja tuo tulosta

Pregon valmentajat saavat Kristiina Kerolta kiitosta. Hyvää palautetta ovat antaneet myös esimiehet: tunnelma koulutuksissa on ollut aktiivinen ja keskustelu vilkasta.

Kero luonnehtii rakennusteollisuuden olevan alana konservatiivinen. Johtamiseen vaikuttavat perinteet, historia ja tietynlainen muuttumattomuus. Henkilöstöjohtaja näkee tulevaisuudessa haasteita.

– Samaan aikaan pitää tarjota nuorille kiinnostavia uramahdollisuuksia ja tukea ikääntyvän henkilöstön työssä jaksamista. Johtamisella ja ilmapiirillä on tässä suuri merkitys, hän toteaa.

NCC kilpailutti valmennukset ja pyysi eri palveluntarjoajilta näkemykset sisällöistä.

– Pregolaiset ovat perehtyneet kattavasti toimialaamme ja ymmärtävät sen erityispiirteet. Valmennukset on resursoitu oikein ja projektin hallinnointi on hoidettu jämäkästi.

NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin yrityksistä Pohjois-Euroopassa. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2015  noin 6,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 18 000. Pohjoismaat ovat NCC:n kotimarkkina-aluetta, ja sen toiminta ulottuu koko arvoketjuun aina kiinteistöjen kehittämisestä ja rakentamisesta teollisuuslaitoksiin ja julkisiin rakennuksiin, teihin, maanrakennukseen ja muuhun infrastruktuuriin. www.ncc.fi