OUTOTECIN ESIMIESTYÖHÖN VARMUUTTA VALMENNUKSISTA

Outotec lähti mukaan Hyvä työ – pidempi työura -hankkeeseen vuonna 2010. Hanke käynnistettiin Yksilö- ja Työpaikka-tutkilla ja niiden perusteella valittiin kehittämiskohteet. Samalla päätettiin kohdentaa hankkeen ensimmäiset toimenpiteet noin 50 henkilöön. Esimiesvalmennukset käynnistyivät 2011 lopulla ja niiden yhteistyökumppaniksi valittiin Prego Oy.

Outotec lähti työhyvinvoinnin kehittämisessä liikkeelle isoista kysymyksistä, sillä pienet käytännön toimet oli suurelta osin jo tehty. Sinikka Karhula Outotecin HR-yksiköstä kertoo, että Hyvä työ – Pidempi työura -hankkeen työhyvinvointikyselyssä nousi esiin teemoja, joita täsmennettiin Työpaikkatutka-menetelmää hyödyntämällä. Työskentelyssä nousi esiin työhön, johtamiseen ja arvostukseen liittyviä kehittämiskohteita. Näihin päätettiin tarttua ensimmäisenä.

”Valmennus on muuttanut työtäni paljon ja tuntuu, että kaikki valmennukseen osallistuneet ovat kehittyneet työssään. Olin myös aikaisemmassa työpaikassani esimiestehtävässä, jossa osasin itsekin tehdä käytännön töitä. Nykyisen organisaation tehtävät ovat niin vaativia, että en pystyisi tuuraamaan ketään. Esimiestaitojen kehittäminen ja keskustelu muiden esimiesten kanssa korostuu tässä tilanteessa”, sanoo Outotecin globaalit varaosaoperaatiot -yksikön esimies Eero Valovirta.

Valmennus toteutettiin 12 henkilön ryhmissä. Keskustelu pienessä ryhmässä on ollut vilkasta ja esille on uskallettu nostaa vaikeitakin asioita. Eero Valovirta kertoo, että valmennus vapautti käyttämään voimavaroja ja tietoa omassa työssä. Keskustelu toisten esimiesten kanssa on auttanut myös jakamaan monen osallistujan pitkän kokemuksen vasta esimiehenä aloittavillekin.

”Hankkeen tuloksena meille on onnistuttu luomaan keskusteleva kulttuuri, joka jatkuu esimiesfoorumeissa”, kertoo Piia Aho Outotecin henkilöstöhallinnosta. ”Hankkeen toteutuksesta on positiivisia tuloksia: asiat sujuvat paremmin ja esimiehet ymmärtävät oman roolinsa selkeämmin. Kokemusten ja ajatusten vaihto esimiesten kesken on ollut tärkeää”, itsekin valmennuksen läpi käynyt Piia Aho kertoo.

OSALLISTUJIEN TYÖHYVINVOINTI ON PARANTUNUT

Valmennuksiin osallistujat ovat todenneet, että oma työhyvinvointi on parantunut, kun tietää, mitä tekee ja mitä pitää tehdä. Kun työt pystyy priorisoimaan, arjen kiire helpottuu. Myös rooli henkilöstöhallinnon ja esimiestyön välillä on selkiytynyt: mitä palasia työhön tulee annettuna ja mitä pitää tehdä itse. Samalla jokainen on saanut miettiä, mitä itse voi tuoda työyhteisöön, että asiat sujuisivat paremmin.

Hyvä työ – pidempi työura -hankkeessa on ollut vain vähän ylempiä toimihenkilöitä ja esimiehiä koskevia kehittämishankkeita. Siksi Outotecin hankkeet tuovat projektipäällikkö Tiina Hartikaisen mukaan tervetullutta näkökulmaa myös valtakunnalliseen hankkeeseen.

”Outotecissa tartuttiin rohkeasti heti isoihin kokonaisuuksiin ja on tehty työtä pitkäjänteisesti. On mukava kuulla positiivista kokemuksista valmennusryhmissä”, Hartikainen mainitsee.

Outotec tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja palveluja maapallon luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Maailman johtavana mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittajana Outotec on kehittänyt vuosikymmenien aikana lukuisia uraauurtavia teknologioita kaivos- ja metallurgiselle teollisuudelle. Yritys tarjoaa myös innovatiivisia ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen ja kemianteollisuuteen. Outotec on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.outotec.com