Pregolaiset

Nora Ojala

Nora Ojala on yksi Pregon perustajia. Keskeisiä aihealueita ovat johtamisen ja johtoryhmätyön kehittäminen, organisaatiokulttuurin uudistaminen sekä muutoksen johtaminen.

LUE LISÄÄ

Virpi Hämäläinen

Virpi on työskennellyt johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisen parissa viimeiset 16 vuotta valmentajan, tutkijan, konsultin ja kehittämisjohtajan saappaissa.

LUE LISÄÄ

Jaana Kilpimaa

Jaanalla on yli 15-vuoden monipuolinen kokemus organisaation ja johtamisen kehittämisestä konsulttina, coachina ja valmentajana sekä asiakkuusjohtajana.

LUE LISÄÄ

Jouni Eronen

Jounilla on vahva kokemus organisaation muutosten läpiviennistä ja muutosprosessien konseptoinnista. Työkalupakissa ovat mm.  organisaatiokulttuuri-, muutoskyvykkyys- ja erilaisuusosaamisen arviointimentelmät.

LUE LISÄÄ

Saad Mawlood

Saad auttaa kansainvälisiä työntekijöitä ja asiantuntijoita sopeutumaan uuteen työympäristöön, ymmärtämään suomalaista tapaa tehdä työtä sekä luoda yhtenäisyyttä ihmisten välille.

LUE LISÄÄ

Linda Ylönen

Lindalla on monipuolinen koordinaattoritausta mm. rekrytoinnin, markkinoinnin ja myynnin tehtävistä eri toimialoilta.

LUE LISÄÄ

Sanna Repo

Sannalla on pitkä työkokemus erilaisista asiakaspalvelun ja myynnin tehtävistä, ja hän opiskelee tällä hetkellä ylemmässä ammattikorkeakoulussa palvelumuotoilua.

LUE LISÄÄ

Harri Mäkitie

Pregossa Harri toimii hallituksen jäsenenä. Hän tukee muutosammattilaisena suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä liiketoiminnan kasvu- ja uudistumistavoitteissa sekä organisaatioiden kulttuurimuutoshankkeiden läpiviennissä.

LUE LISÄÄ

Aleksis Nokso-Koivisto

Aleksis löytää eri toimialoilta mahdollisuuksia mullistuksiin, ja häntä kiinnostaa aina, mikä on seuraava erilainen tapa toimia. Pregossa Aleksis toimii hallituksessa. Hän sparraa, kyselee ja kyseenalaistaa ja keskeisesti etsii Pregolle uusia menestymisen mahdollisuuksia.

LUE LISÄÄ

Nora Ojala

Johtamisen muotoilija
p. +358 (0)40 861 7921

KTM, johdontyönohjaaja
p. +358 (0)40 861 7921

Johtamisen kehittämisen teemojen parissa 2000-luvun alusta saakka työskennellyt Nora Ojala on yksi Pregon perustajia. Hän toimii asiakastyössä työpajoissa, valmennuksissa ja coaching-tapaamisissa aina organisaatioiden kehityspolkujen suunnittelu- ja rakennusvaiheesta niiden toteuttamiseen asti. Keskeisiä aihealueita ovat johtamisen ja johtoryhmätyön kehittäminen, organisaatiokulttuurin uudistaminen sekä muutoksen johtaminen.

– Miten saan mahdollistettua sen, että toinen voi antaa työssä parastaan? Kokemukseni mukaan se on johtamisen avainkysymys. Parhaiten koenkin onnistuvani työssäni kyetessäni herättämään ajatuksia ja oivalluksia sekä onnistuessani vielä haastamaan ja rohkaisemaan kutakin yksilöä siten, että nämä oivallukset alkavat toteutua päivittäisessä työssä. Meille Pregossa on tärkeää, että kehittäminen saa aikaan todennettavia tuloksia. Asiakkaat luonnehtivat työotettani käytännönläheiseksi, energiseksi ja vaativaksikin, Nora kertoo.

– Johtamisnäkökulmaani heijastaa liiketoiminnallisuus sekä aiemmat kokemukseni vapaaehtoisesta varusmiespalveluksesta, esimiestyöstä ja hallitustyöskentelystä, Nora lisää.

Työajan ulkopuolella Noran aika kuluu tiiviisti perheen parissa pienten tyttärien uteliaisuutta ja jatkuvaa uuden oppimista ihastellen.

Virpi Hämäläinen

Johtamisen muotoilija
p. +358 (0)50 367 1549

TkT, (työpsykologia ja johtaminen)
p. +358 (0)50 367 1549

Virpi on työskennellyt johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisen parissa viimeiset 16 vuotta valmentajan, tutkijan, konsultin ja kehittämisjohtajan saappaissa. Virpi nauttii erityisesti haastavista muutostilanteista, joissa voi auttaa asiakasta kirkastamaan suuntaa, uudistamaan toimintatapoja sekä saamaan aikaan mitattavia tuloksia pitkäjänteisellä kehittämistyöllä.

– Asiakkaat arvostavat mutkatonta vuorovaikutustyyliäni ja lempeän jämäkkää valmennusotettani. Vahvuuksiani ovat myös kyky erottaa oleellinen epäoleellisesta sekä käytännönläheisyys yhdistettynä vankkaan tietopohjaan. Asiakkaat kiittelevät usein sitä, että teemme oikeita töitä valmennuksissa yhdessä asioita pohtien ja työstäen.

Pregossa Virpin osaamista hyödynnetään erityisesti liiketoiminta- ja strategialähtöisissä johtamisen ja toimintakulttuurin kehittämishankkeissa, strategian toiminnallistamisessa ja organisaatiouudistuksissa.

– Tänä päivänä jokainen organisaatio on isojen muutoshaasteiden ja -mahdollisuuksien äärellä. Ne organisaatiot, joissa niin yksilöiden kuin koko työyhteisön kykyä uudistua ja uudistaa on vahvistettu pitkäjänteisesti, menestyvät muuttuvassa ympäristössä. Näkemyksellisimmät yritykset näyttävät suuntaa ja muokkaavat ympäristöään myös itse.

Työajan ulkopuolella Virpin löytää liikkumasta vedessä, lenkkipolulla, suksien päällä tai pyörän selässä. Monien muiden pregolaisten tavoin myös Virpi hakee voimia arkeen metsästä ja luonnosta. Vilkkaat 6- ja 9- vuotiaat pojat pitävät osaltaan Virpin vauhdissa vapaa-ajalla.

Jaana Kilpimaa

Johtamisen muotoilija
p. +358 (0)40 513 6810

KTM, ratkaisukeskeinen coach
p. +358 (0)40 513 6810

Jaanalla on yli 15-vuoden monipuolinen kokemus organisaation ja johtamisen kehittämisestä konsulttina, coachina ja valmentajana sekä asiakkuusjohtajana. Jaana on ollut rakentamassa ja toteuttamassa laajoja muutosohjelmia tukemaan asiakkaiden strategisia tavoitteita.

”Olen ollut uudistamassa organisaatioiden rakenteita, toimintamalleja ja käytäntöjä, johtamista ja esimiestyötä sekä luomassa uusia osaamisen kehittämisen ja oppimisen ratkaisuja. Näkemykseni on, että muutos lähtee yksilöstä, ja erityisenä mielenkiinnon kohteenani ovatkin oppiminen ja mielen johtaminen. Määriteltäessä uutta suuntaa, on tärkeää tarkastella myös ajattelutapoja, uskomuksia ja normeja sekä olla valmis myös uudistamaan niitä. Tähän auttaa ratkaisukeskeinen lähestymistapa, jota olen viime vuosina opiskellut.”

Jaana on luova ja määrätietoinen uudistaja. Hän on saanut asiakkailta kiitosta näkemyksellisyydestä, kyvystä rakentaa ratkaisuja tukemaan asiakkaan liiketoiminnallisia tavoitteita sekä luottamuksellisen ja arvostavan ilmapiirin aikaansaamisesta.
Vapaa-ajalla Jaana on intohimoinen matkailija, ja tutustuu mielellään uusiin kulttuureihin ja paikalliseen historiaan. Hänet löytää usein myös crossfit- ja tanssisalilta tai luonnon ääreltä.

Jouni Eronen

Johtamisen muotoilija
p. +358 (0)50 376 1112

BBA, valmentaja, development specialist
p. +358 (0)50 376 1112

Työllä tulee olla merkitys. Itse tekemistä suurempi syy motivoi ihmistä antamaan enemmän ja tekemään paremmin. Hyvä johtaminen yhdistää tunnelman, tekemisen ja tulevaisuuden näyn ohjaamaan organisaation toimintakulttuuria.

Tuen yksilöitä kasvussa ja organisaatioita muutosten läpiviennissä. Autan johtoa ymmärtämään yrityksen sisäisten maailman ja johtamiskulttuurin vaikutukset matkalla asiakaskeskeisen toimintakulttuurin luomiseksi. Energisoin, ajattelutan ja autan tunnistamaan sekä viemään todeksi arjessa. Keskiössä ihmisiin vaikuttaminen, parempi johtaminen, yhdessä tekeminen ja innostava arki. Ihmisenä kasvun tukeminen on perusta myös työssä kehittymiselle.

Työotteeni perustuu vuorovaikutukseen, innostamiseen ja oivalluttamiseen. Valmentamisen ohella hyödynnän kokemustani erilaisista asiakkaiden kanssa toteutetuista muutosprosesseista ja niiden konseptoinnista. Työkalupakkiini kuuluvat organisaatiokulttuuri-, muutoskyvykkyys- ja erilaisuusosaamisen arviointimenetelmät.

Saad Mawlood

Integraattori
p. +358 (0)46 631 7537

Bachelor of Science, Applied Mathematics
p. +358 (0)46 631 7537

Minua kiinnostaa kuinka ihmiset oppivat uusia asioita ja miten oppimista voi tukea. Koulutukseltani olen opettaja. Nautin erilaisten ihmisten kanssa työskentelystä, heidän auttamisestaan kehittymään sekä kasvamaan ammatillisesti.

Tavoitteeni on auttaa työntekijöitä ja asiantuntijoita sopeutumaan uuteen työympäristöön, auttaa kansainvälisiä kollegoita ymmärtämään suomalaista tapaa tehdä työtä sekä luoda yhtenäisyyttä ihmisten välille. Erilaiset kulttuurit tuovat työyhteisöön voimaa ja vahvuutta, kun keskinäinen ymmärrys saadaan synnytettyä ja organisaation toimintatavat rakennetaan tukemaan sitä, että odotukset asettuvat kohdalleen. Tässä työssä pystyn olemaan tukena valmentajana, sparraajana ja kokemusasiantuntijana.

Vapaa-ajallani pelaan sulkapalloa, tennistä ja lentopalloa. Nautin luonnossa olemisesta ja ystävien kanssa vietetystä ajasta. Suomesta on tullut minulle kaunis koti. Teen kansainvälisessä tiimissä vapaaehtoistyötä, jossa saan tavata jatkuvasti uusia ihmisiä, ja joka antaa minulle mahdollisuuden kehittää itseäni monin eri tavoin.

Linda Ylönen

Kehittämiskoordinaattori
p. +358 (0)40 129 1540

Restonomi AMK
p. +358 (0)40 129 1540

Linda toimii valmentajien tukena, hallinnoi asiakkaiden kehittämisprojekteja sekä 360-arviointiprosesseja. Lindalla on monipuolinen koordinaattoritausta mm. rekrytoinnin, markkinoinnin ja myynnin tehtävistä eri toimialoilta. Asiakaspalvelulla on aina ollut keskeinen rooli hänen työtehtävissään ja myös Pregossa Linda on tiiviisti yhteydessä asiakkaisiin. –”Pregossa pääsen työskentelemään monen kiinnostavan teeman äärellä, ja on hienoa saada tehdä töitä asiakkaidemme menestymistä tukevien kehittämistoimien parissa. Hyvän palvelun ja sujuvan yhteistyön kautta ansaittu asiakkaan luottamus on minulle kunnia-asia.”

Nopeatempoinen ja alati muuttuva työkenttä on Lindalle mieluisa ja mahdollistanut jatkuvan oppimisen, joka on hänelle tärkeää. –”Mukavuusalueen ulkopuolelle heittäytyminen on mielestäni yksi parhaita tapoja kehittyä. Kaikki muutostilanteet tuovat aina mukanaan mahdollisuuden oppia jotain uutta. Pregolla työskentely on mahdollistanut mielenkiintoisen näköalapaikan suomalaiseen yrityselämään ja johtamisen kehittämisen maailmaan.” Vapaa-ajallaan Lindan löytää kädet mullasta viherkasvien ja viljelysten kätköistä sekä ulkoa pyörän selästä ja luontopoluilta.

Sanna Repo

Kehittämiskoordinaattori
p. +358 (0)400 164 786

Tradenomi 
p. +358 (0)400 164 786

Sanna on koulutustaustaltaan tradenomi, ja hän opiskelee tällä hetkellä ylemmässä ammattikorkeakoulussa palvelumuotoilua. Ennen Pregon tiimiin liittymistä Sanna on toiminut mm. konsultointiorganisaatiossa Management Assistenttina ja eri tehtävissä ravintola-alalla, viimeisimpänä tilausravintolan myyntisihteerinä.

Sanna toimii Pregossa koordinaattorina ja valmentajien tukena projekteissa. Sannalle on tärkeää pyrkiä ymmärtämään asiakkaan tarpeita sekä tunnistamaan myös sanomattomia toiveita. Eniten Sannalle työssä antaa energiaa mielenkiintoiset työtehtävät sekä avoin ja kannustava työyhteisö. Myös asiakkaalta saatu hyvä palaute aiheuttaa aina lämpimän läikähdyksen sydämessä.

Vapaa-ajallaan Sanna nauttii perheen kanssa vietetystä ajasta, ulkoilusta koiran kanssa sekä ruoanlaitosta. Kuvaaminen, kuvien muokkaaminen ja muu visuaalinen näprääminen ovat Sannalle mieluista ajanvietettä. Opinnot tahdittavat myös osaltaan mukavasti Sannan vapaa-aikaa.

Harri Mäkitie

Hallituksen jäsen
p. +358 (0)40 500 4562

DI (Operaatiotutkimus, tuotantotalous)
p. +358 (0)40 500 4562

Harri on toiminut orgaanisaatiojohtamisen, yritysten liiketoimintakonseptien kehittämisen ja kansainvälistämisen parissa aktiivisesti 2000-luvun alusta lukien. Nykyisin hän toimii omassa päätyössään liikkeenjohdon neuvonantajana ja business-mentorina yritysten omistajien, hallitusten ja johtoryhmien tukena. Viimeiset 10 vuotta hän on tukenut muutosammattilaisena suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä liiketoiminnan kasvu- ja uudistumistavoitteissa sekä organisaatioiden kulttuurimuutoshankkeiden läpiviennissä.

Ennen siirtymistään päätoimisesti nykyiseen työhönsä, Harrilla oli takanaan monen vuoden urakokemus metsäteollisuudesta, kansainvälisestä merirahti-ja yksikköliikenteestä sekä ICT-alalla (ohjelmisto-, laite-, konesali-/cloud-, infrapalvelut).

Harrin vahvuuksia ovat mm. yrityksen strategia-asiat ja skenaarioajattelu: ”Tuon osaamisellani yrityksiin neuvonantajan. Pystyn oikealla tavalla esittämään oikeita kysymyksiä, jotka auttavat johtoa ja organisaatiota kehittämään yritystä oikeaan suuntaan.  Lisäksi olennaista on mukana tuomani näkemykset ja uusi ajattelutapa, kykyni strategiseen suunnitteluun, liiketoimintakonseptien palvelumuotoiluun sekä ennen kaikkea kykyni toimia johdon asiantuntija-apuna ja sparraajana.”

Kesäisin ja syksyisin Harri harrastaa vapaa-ajan puu- ja kivirakentamista kesäpaikassaan sekä pienimuotoista metsänhoitoa, ja nauttii maantiepyöräilystä. Talvella puolestaan laskettelurinteet houkuttelevat miehen lumille.

 

Aleksis Nokso-Koivisto

Hallituksen jäsen
p. +358 (0)45 114 3664

LL.M., Law

Aleksis löytää eri toimialoilta mahdollisuuksia mullistuksiin, ja häntä kiinnostaa aina, mikä on seuraava erilainen tapa toimia. Hän on ollut laittamassa eri tavoilla olennaisesti uusiksi journalismia (Rapport Oy), videotuotannon toimintatapoja (Tussitaikurit Oy), löytötavarapalvelua (FinderBase Oyj) sekä tiimien koulutusta (SmoothTeam Oy). Aleksiksella on teknistä ja lakitaustaa, ja lisäksi kasvatustieteen opintoja. Johtamisessa häntä innostavat uudemmat heimojohtajuuden ajatukset ja fasilitoiva ote.

– Siinä vaiheessa, kun porukka alkoi usuttaa minua tekemään enemmän ja parempaa tajusin, että oli luotu jotain suurempaa. Kun koko organisaatio on ottanut tavoitteet omikseen, vastuuasemassa oleva ei ole vetäjä, vaan usein yksi tekijä, ja joskus myös niin päin, että hän seuraa muita. Avoimet organisoitumisen tavat ja heimojohtajuus ovat hyvin lähellä sydäntäni. Tavoitteena on löytää kunkin heimon sille tärkeät tavoitteet ja tavat toimia.

– Startupin alkuvaihe ja liiketoiminnan saaminen rullaamaan tuottavasti on minusta suunnattoman kiehtovaa. Epävarmuus tarkoittaa mahdollisuuksia. Samalla kun kokeillaan nopeasti on tärkeää luoda selkeyttä ja toistettavuutta: startup ei tarkoita loputonta räätälöintiä, vaan kokeilujen ja ajoittaisen haahuilun tavoitteena on löytää selkeä tuote tai palvelu, jota voidaan monistaa.

Tällä hetkellä Aleksis työskentelee toimitusjohtajana SmoothTeam-nimisessä sähköistä tiiminrakennuspalvelua toteuttavassa startupissa. SmoothTeam on kehittänyt simulaation, jota pelaamalla tiimiläiset saavat vertaispalautetta, ymmärtävät toisiaan ja hitsautuvat yhteen tiiminä.

Pregossa Aleksis toimii hallituksessa. Hän sparraa, kyselee ja kyseenalaistaa ja keskeisesti etsii Pregolle uusia menestymisen mahdollisuuksia.

Vapaa-aika Aleksiksella kuluu pääasiassa perheen kanssa kotosalla, mökillä ja vesillä lasten kanssa uutta oppien. Tanssiharrastus ja vapaaehtoinen meripelastus palaavat todennäköisesti taas aktiivisemmin kuvaan lasten kasvaessa isommiksi. Kenties partiossakin tulee taas lähivuosina käytyä, kun lapset kasvavat.