Pregolaiset

Nora Ojala

Nora Ojalan keskeisiä osaamisalueita ovat johtamisen ja johtoryhmätyön kehittäminen, organisaatiokulttuurin uudistaminen sekä muutoksen johtaminen.

LUE LISÄÄ

Virpi Hämäläinen

Virpi on työskennellyt johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisen parissa viimeiset 16 vuotta valmentajan, tutkijan, konsultin ja kehittämisjohtajan saappaissa.

LUE LISÄÄ

Jaana Kilpimaa

Jaanalla on yli 15-vuoden monipuolinen kokemus organisaation ja johtamisen kehittämisestä konsulttina, coachina ja valmentajana sekä asiakkuusjohtajana.

LUE LISÄÄ

Jouni Eronen

Jounilla on vahva kokemus organisaation muutosten läpiviennistä ja muutosprosessien konseptoinnista. Työkalupakissa ovat mm.  organisaatiokulttuuri-, muutoskyvykkyys- ja erilaisuusosaamisen arviointimentelmät.

LUE LISÄÄ

Nora Ojala

Manager, Developing People and Business
p. +358 (0)40 861 7921

KTM, johdontyönohjaaja
p. +358 (0)40 861 7921

Nora Ojala on toiminut johtamisen kehittämisen teemojen parissa 2000-luvun alusta saakka. Hän toimii asiakastyössä työpajoissa, valmennuksissa ja coaching-tapaamisissa aina organisaatioiden kehityspolkujen suunnittelu- ja rakennusvaiheesta niiden toteuttamiseen asti. Keskeisiä aihealueita ovat johtamisen ja johtoryhmätyön kehittäminen, organisaatiokulttuurin uudistaminen sekä muutoksen johtaminen.

– Miten saan mahdollistettua sen, että toinen voi antaa työssä parastaan? Kokemukseni mukaan se on johtamisen avainkysymys. Parhaiten koenkin onnistuvani työssäni kyetessäni herättämään ajatuksia ja oivalluksia sekä onnistuessani vielä haastamaan ja rohkaisemaan kutakin yksilöä siten, että nämä oivallukset alkavat toteutua päivittäisessä työssä. Meille Azetsilla on tärkeää, että kehittäminen saa aikaan todennettavia tuloksia. Asiakkaat luonnehtivat työotettani käytännönläheiseksi, energiseksi ja vaativaksikin, Nora kertoo.

– Johtamisnäkökulmaani heijastaa liiketoiminnallisuus sekä aiemmat kokemukseni vapaaehtoisesta varusmiespalveluksesta, esimiestyöstä ja hallitustyöskentelystä, Nora lisää.

Työajan ulkopuolella Noran aika kuluu tiiviisti perheen parissa pienten tyttärien uteliaisuutta ja jatkuvaa uuden oppimista ihastellen.

Virpi Hämäläinen

Senior Advisor, Developing People and Business
p. +358 (0)50 367 1549

TkT, (työpsykologia ja johtaminen)
p. +358 (0)50 367 1549

Virpi on työskennellyt johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisen parissa viimeiset 16 vuotta valmentajan, tutkijan, konsultin ja kehittämisjohtajan saappaissa. Virpi nauttii erityisesti haastavista muutostilanteista, joissa voi auttaa asiakasta kirkastamaan suuntaa, uudistamaan toimintatapoja sekä saamaan aikaan mitattavia tuloksia pitkäjänteisellä kehittämistyöllä.

– Asiakkaat arvostavat mutkatonta vuorovaikutustyyliäni ja lempeän jämäkkää valmennusotettani. Vahvuuksiani ovat myös kyky erottaa oleellinen epäoleellisesta sekä käytännönläheisyys yhdistettynä vankkaan tietopohjaan. Asiakkaat kiittelevät usein sitä, että teemme oikeita töitä valmennuksissa yhdessä asioita pohtien ja työstäen.

Azetsilla Virpin osaamista hyödynnetään erityisesti liiketoiminta- ja strategialähtöisissä johtamisen ja toimintakulttuurin kehittämishankkeissa, strategian toiminnallistamisessa ja organisaatiouudistuksissa.

– Tänä päivänä jokainen organisaatio on isojen muutoshaasteiden ja -mahdollisuuksien äärellä. Ne organisaatiot, joissa niin yksilöiden kuin koko työyhteisön kykyä uudistua ja uudistaa on vahvistettu pitkäjänteisesti, menestyvät muuttuvassa ympäristössä. Näkemyksellisimmät yritykset näyttävät suuntaa ja muokkaavat ympäristöään myös itse.

Työajan ulkopuolella Virpin löytää liikkumasta vedessä, lenkkipolulla, suksien päällä tai pyörän selässä. Monien muiden kollegoidensa tavoin myös Virpi hakee voimia arkeen metsästä ja luonnosta. Vilkkaat 6- ja 9- vuotiaat pojat pitävät osaltaan Virpin vauhdissa vapaa-ajalla.

Jaana Kilpimaa

Senior Advisor, Developing People and Business
p. +358 (0)40 513 6810

KTM, ratkaisukeskeinen coach
p. +358 (0)40 513 6810

Jaanalla on yli 15-vuoden monipuolinen kokemus organisaation ja johtamisen kehittämisestä konsulttina, coachina ja valmentajana sekä asiakkuusjohtajana. Jaana on ollut rakentamassa ja toteuttamassa laajoja muutosohjelmia tukemaan asiakkaiden strategisia tavoitteita.

”Olen ollut uudistamassa organisaatioiden rakenteita, toimintamalleja ja käytäntöjä, johtamista ja esimiestyötä sekä luomassa uusia osaamisen kehittämisen ja oppimisen ratkaisuja. Näkemykseni on, että muutos lähtee yksilöstä, ja erityisenä mielenkiinnon kohteenani ovatkin oppiminen ja mielen johtaminen. Määriteltäessä uutta suuntaa, on tärkeää tarkastella myös ajattelutapoja, uskomuksia ja normeja sekä olla valmis myös uudistamaan niitä. Tähän auttaa ratkaisukeskeinen lähestymistapa, jota olen viime vuosina opiskellut.”

Jaana on luova ja määrätietoinen uudistaja. Hän on saanut asiakkailta kiitosta näkemyksellisyydestä, kyvystä rakentaa ratkaisuja tukemaan asiakkaan liiketoiminnallisia tavoitteita sekä luottamuksellisen ja arvostavan ilmapiirin aikaansaamisesta.
Vapaa-ajalla Jaana on intohimoinen matkailija, ja tutustuu mielellään uusiin kulttuureihin ja paikalliseen historiaan. Hänet löytää usein myös crossfit- ja tanssisalilta tai luonnon ääreltä.

Jouni Eronen

Senior Advisor, Developing People and Business
p. +358 (0)50 376 1112

BBA, valmentaja, development specialist
p. +358 (0)50 376 1112

Työllä tulee olla merkitys. Itse tekemistä suurempi syy motivoi ihmistä antamaan enemmän ja tekemään paremmin. Hyvä johtaminen yhdistää tunnelman, tekemisen ja tulevaisuuden näyn ohjaamaan organisaation toimintakulttuuria.

Tuen yksilöitä kasvussa ja organisaatioita muutosten läpiviennissä. Autan johtoa ymmärtämään yrityksen sisäisten maailman ja johtamiskulttuurin vaikutukset matkalla asiakaskeskeisen toimintakulttuurin luomiseksi. Energisoin, ajattelutan ja autan tunnistamaan sekä viemään todeksi arjessa. Keskiössä ihmisiin vaikuttaminen, parempi johtaminen, yhdessä tekeminen ja innostava arki. Ihmisenä kasvun tukeminen on perusta myös työssä kehittymiselle.

Työotteeni perustuu vuorovaikutukseen, innostamiseen ja oivalluttamiseen. Valmentamisen ohella hyödynnän kokemustani erilaisista asiakkaiden kanssa toteutetuista muutosprosesseista ja niiden konseptoinnista. Työkalupakkiini kuuluvat organisaatiokulttuuri-, muutoskyvykkyys- ja erilaisuusosaamisen arviointimenetelmät.